ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ

ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਫੈਮਲੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ