Mordialloc Op Shop là nơi hoàn hảo để tìm đồ gia dụng đã qua sử dụng và thời trang. Tất cả số tiền thu được từ việc bán Mordialloc được tái đầu tư vào cộng đồng của chúng tôi.