dịch vụ

Thay đổi dịch vụ cuộc sống gia đình

Với việc khóa cửa đang diễn ra khắp Victoria, Family Life đã điều chỉnh việc cung cấp dịch vụ. Cung cấp dịch vụ Theo thông báo của Chính phủ, Cuộc sống Gia đình sẽ tạm dừng một số hỗ trợ trực tiếp tại thời điểm này.

Tìm hiểu thêm

Trang web của chúng tôi đa ngôn ngữ

Cuộc Sống Gia Đình tự hào nhấn mạnh rằng trang web của chúng tôi là đa ngôn ngữ. Nó hiện có sẵn (và có thể tìm kiếm) bằng 34 ngôn ngữ. Với số lượng khách hàng ngày càng tăng và khách hàng tiềm năng cần…

Tìm hiểu thêm

Dự án Hoạt động tại nhà

Dự án Hoạt động tại nhà là một sáng kiến ​​do Nhóm Trẻ sơ sinh Cuộc sống Gia đình phát triển. Đây là ứng dụng thực tế của chương trình can thiệp sớm Vòng tròn An ninh được thiết kế…

Tìm hiểu thêm