fbpx

Kế hoạch chiến lược của chúng tôi cho giai đoạn 2021-2024

By Cuộc sống gia đình 4 Tháng Mười

Cuộc Sống Gia Đình rất vui mừng được chia sẻ Kế hoạch chiến lược của chúng tôi cho giai đoạn 2021-2024.

Chúng tôi đã đầu tư nhiều tháng làm việc và tham vấn đồng thiết kế tài liệu này với nhân viên, tình nguyện viên, cộng đồng và một loạt các bên liên quan.

Sản phẩm cuối cùng định vị chúng tôi tốt cho tương lai, với tầm nhìn mạnh mẽ cho tổ chức trong ba năm tới và hơn thế nữa.

đồng thiết kế tương lai kế hoạch chiến lược
Kiến thức và đổi mới Tin tức

Bình luận cho bài này được đóng lại.

Theo kịp cuộc sống gia đình

Tham gia danh sách email của chúng tôi để nhận thông tin cập nhật, nguồn cảm hứng và sự đổi mới.