အပျြောအမှုထမျး

မိသားစုဘဝဝန်ဆောင်မှုပြောင်းလဲမှုများ

ဗစ်တိုးရီးယားတစ်လျှောက်တွင်ပိတ်ဆို့မှုများနှင့်အတူ Family Life သည် ၀ န်ဆောင်မှုကိုချိန်ညှိထားသည်။ အစိုးရ ၀ န်ဆောင်မှုကြေငြာချက်များကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေနှင့်ယခုအချိန်တွင်မိသားစုဘဝသည်မျက်နှာချင်းဆိုင်အကူအညီအချို့ရပ်ဆိုင်းလိမ့်မည်။

ဆက်ဖတ်ရန်

မိသားစုဘဝဝန်ဆောင်မှုပြောင်းလဲမှုများ

COVID-19 မိသားစုဘဝသည်အစိုးရ၏ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်များနှင့်ကန့်သတ်ချက်များအားအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်တုန့်ပြန်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းနှင့်အညီပြုပြင်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ဝန်ဆောင်မှုဖြင့်…

ဆက်ဖတ်ရန်

မိသားစုဘဝဝန်ဆောင်မှုပြောင်းလဲမှုများ

COVID-19 မိသားစုဘဝသည်အစိုးရ၏ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်များနှင့်ကန့်သတ်ချက်များအားအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်တုန့်ပြန်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းနှင့်အညီပြုပြင်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ဝန်ဆောင်မှုဖြင့်…

ဆက်ဖတ်ရန်