fbpx

Maklum balas, Pujian, Aduan dan Privasi

Family Life mengalu-alukan maklum balas, pujian dan aduan sebagai cara meningkatkan penyampaian perkhidmatan kami.

Maklum Balas & Pujian

Peserta dalam perkhidmatan Kehidupan Keluarga, sukarelawan dan orang ramai berpeluang memberi, tanpa nama, maklum balas formal dan tidak rasmi yang diinginkan.

Peserta perkhidmatan dijemput untuk memberikan maklum balas bertulis melalui soal selidik sulit. Maklum balas langsung juga diterima pada bila-bila masa semasa perkhidmatan.

Pujian yang diterima secara bertulis atau secara langsung boleh disampaikan dalam komunikasi luaran atau dalaman kami di mana persetujuan telah diberikan.

Untuk memberikan komen yang bersifat umum atau untuk meminta soal selidik maklum balas perkhidmatan, sila hubungi kami di borang di bawah.

Aduan

Family Life berusaha untuk beroperasi dengan kualiti dan integriti yang tinggi di semua perkhidmatan dan perusahaan kami, dan menyedari bahawa dari semasa ke semasa orang mungkin tidak senang dengan perkhidmatan yang mereka terima.

Anda berhak membuat aduan mengenai aktiviti atau perkhidmatan yang disediakan atau ditolak oleh agensi.

Semua aduan akan ditangani dengan hormat dan ditangani tepat pada masanya dan sopan.

Di mana anda tidak berpuas hati dengan layanan, anda digalakkan untuk membincangkan masalah anda secara langsung dengan pengamal anda, atau Ketua Pasukan pengamal anda. Sekiranya anda masih mempunyai masalah, anda boleh bercakap dengan Pengurus Program, atau menulis kepada Ketua Pegawai Eksekutif Family Life di 197 Bluff Road, Sandringham 3191. Sekiranya perlu, bantuan boleh diberikan untuk menghubungi pihak berkuasa kerajaan atau badan profesional yang berkenaan untuk perkhidmatan yang diberikan . Sila hubungi Kehidupan Keluarga 03 8599 5433 untuk mendapatkan bantuan ini.

Maklumat mengenai keluarga dan hak peserta, termasuk maklum balas, juga diberikan dalam brosur Maklumat Pelanggan Family Life yang diberikan semasa perkhidmatan Family Life dimulakan. Salinan brosur ini juga boleh disediakan atas permintaan.

Orang yang tidak menerima perkhidmatan pengamal yang ingin mengemukakan aduan boleh melakukannya secara bertulis, ditujukan kepada Family Life di 197 Bluff Road, Sandringham 3191, atau melalui borang di bawah.

Kenyataan Privasi

Family Life komited untuk melindungi privasi anda melalui pengendalian maklumat peribadi yang bertanggungjawab.

Kami hanya akan menggunakan atau mendedahkan maklumat peribadi mengenai individu untuk tujuan yang diperlukan untuk kerja agensi, kecuali jika dipersetujui oleh individu atau dikehendaki oleh undang-undang.

Kami akan mengambil langkah yang wajar untuk memastikan bahawa maklumat peribadi yang kami kumpulkan dan simpan berkenaan dengan individu adalah tepat, terkini dan lengkap.

Kami mempunyai premis pejabat yang selamat, penyimpanan dokumen dan pengaturan teknologi maklumat untuk melindungi maklumat peribadi yang kami simpan dari akses, pengubahsuaian atau pendedahan yang tidak dibenarkan.

Baca lengkap kami Dasar Privasi Kehidupan Keluarga.

Anda boleh membincangkan akses ke maklumat peribadi anda dan / atau Dasar Privasi Kehidupan Keluarga, dengan menghubungi Pegawai Privasi. Sila hubungi Kehidupan Keluarga 03 8599 5433.

Hubungi Kami

Sila tinggalkan komen anda di bawah ini, dengan nama dan alamat e-mel anda (dan nombor telefon jika anda mahu) untuk membolehkan maklumat lanjut diberikan atau diminta oleh kami sekiranya anda ingin dihubungi mengenai maklumat anda komen.

  • Bidang ini adalah untuk tujuan pengesahan dan sepatutnya dibiarkan tidak berubah.

Ikuti Kehidupan Keluarga

Sertai senarai e-mel kami untuk menerima kemas kini, inspirasi dan inovasi.