زندگی خانوادگی طیف وسیعی از کارگاه ها و دوره های آموزشی و توسعه ای را برای متخصصان ارائه می دهد تا مهارت های موجود خود را تقویت کنند.

توسعه حرفه ای

در مورد آموزش های مناسب محل کار و کارگاه های حرفه ای موجود برای سازمان خود ، که توسط Family Family تسهیل شده است ، اطلاعات کسب کنید.

بیشتر بدانید

آموزش ChangeMaker

یک مجموعه توسعه حرفه ای که توسط Family Life با مشارکت موسسه Tamarack ارائه شده است که نحوه طراحی و ارائه ابتکارات تغییر جامعه را بیان می کند.

بیشتر بدانید

آموزش تأثیر جمعی

Family Life اخیراً یک پروژه تأثیر جمعی در مقیاس بزرگ بسیار موفق را هدایت کرده است. دریابید که چگونه Family Life می تواند به شما در ایجاد تغییرات مثبت جامعه کمک کند.

بیشتر بدانید