Family Life خدماتی را ارائه می دهد که از طریق بیماری های روانی از افراد پشتیبانی می کند. در زیر درباره خدمات ما اطلاعات بیشتری کسب کنید.

سلامت روان چیست؟

سلامت روان شامل بهزیستی عاطفی ، روانی و اجتماعی ما می شود. این بر نحوه تفکر ، احساس و عملکرد ما تأثیر می گذارد. همچنین به تعیین نحوه کنترل استرس ، ارتباط با دیگران و انتخاب کمک می کند. سلامت روان در هر مرحله از زندگی ، از کودکی و نوجوانی تا بزرگسالی ، مهم است.

در طول زندگی ، اگر مشکلات بهداشت روانی را تجربه کنید ، می تواند بر تفکر ، خلق و خو و رفتار شما تأثیر بگذارد. بسیاری از عوامل در ایجاد مشکلات بهداشت روان نقش دارند از جمله:

  • عوامل بیولوژیکی ، مانند ژن ها یا شیمی مغز
  • تجارب زندگی ، مانند ضربه یا سو abuse استفاده
  • سابقه خانوادگی مشکلات سلامت روان

مشکلات بهداشت روان شایع است اما کمک در دسترس است.

اتصال

Connect یک سرویس پشتیبانی همتا بصورت رایگان است که مداخلات دلسوزانه و مبتنی بر شواهد را برای بهبود بهزیستی ، کاهش پریشانی عاطفی و بهبود ارتباطات با جامعه شما ارائه می دهد.

بیشتر بدانید

SHINE

هدف SHINE كمك به كودكان و خانواده های آنهاست كه برای هدایت زندگی سالم و شاد نیاز به حمایت دارند.

بیشتر بدانید