Mordialloc Op Shop مکانی مناسب برای یافتن لوازم خانگی و مد روز است. تمام درآمد حاصل از فروش Mordialloc مجدداً در جامعه ما سرمایه گذاری می شود.