فروشگاه چلتنهام Op Family که در امتداد بزرگراه نپان واقع شده است ، کالاهای بسیار متنوعی را برای خرید در اختیار شما قرار می دهد. امروز رها کن