سلامت روان

برنامه اتصال - افزایش نیاز

هدف برنامه Connect ایجاد جمعیتی مقاوم است که بتواند سلامتی و سلامتی خود را مدیریت کند. مستقر در Dandenong ، کارکنان متعهد Family Life Connect ما به طور خستگی ناپذیر برای پشتیبانی

ادامه مطلب

داستان تنهایی را تغییر دهید

تنهایی و احساس انزوا می تواند هرکسی را تحت تأثیر قرار دهد ، خصوصاً در این اوقات نامطمئن. این ممکن است احساس طاقت فرسایی کند ، اما راه حل هایی وجود دارد. اگر ...

ادامه مطلب