انجمن

50+ زن بودن یک تجارت خطرناک است

در 15 آگوست Family Life برنامه Catch Up 4 Women را به طور رسمی در فروشگاه چلتنهام راه اندازی کرد. نزدیک به 70 مهمان در مراسم راه اندازی شرکت کردند که در آن از بالایی فوق العاده لذت بردند ...

ادامه مطلب