fbpx

برنامه راهبردی ما برای 2021-2024

By زندگی خانوادگی اکتبر 4، 2021

زندگی خانوادگی هیجان زده است که برنامه استراتژیک خود را برای 2021 - 2024 به اشتراک بگذارد.

ما ماه ها کار و مشورت برای طراحی این سند با کارکنان ، داوطلبان ، جامعه و طیف وسیعی از ذینفعان سرمایه گذاری کرده ایم.

محصول نهایی ما را در آینده به خوبی معرفی می کند ، با چشم اندازی قوی برای سازمان در سه سال آینده و پس از آن.

طراحی مشترک آینده برنامه ریزی استراتژیک
دانش و نوآوری اخبار

نظرات این پست بسته شده اند.

با زندگی خانوادگی همراه باشید

برای دریافت به روزرسانی ، الهام و نوآوری به لیست ایمیل ما بپیوندید.